odprowadzać


odprowadzać
Odprowadzić kogoś, coś wzrokiem, spojrzeniem «popatrzeć za kimś, za czymś oddalającym się»: Odprowadził ją spojrzeniem, aż zniknęła w drzwiach restauracji. J. Andrzejewski, Popiół.
Odprowadzić kogoś na wieczny spoczynek, na miejsce wiecznego spoczynku zob. spoczynek 3.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • odprowadzać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, odprowadzaćam, odprowadzaća, odprowadzaćają, odprowadzaćany {{/stl 8}}– odprowadzić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, odprowadzaćdzę, odprowadzaćdzi, odprowadzaćwadź, odprowadzaćdzony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odprowadzać — → odprowadzić …   Słownik języka polskiego

  • odprowadzać się – odprowadzić się — {{/stl 13}}{{stl 7}} odprowadzać jeden drugiego, odprowadzać siebie wzajemnie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Po szkole odprowadzali się do domów. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odprowadzić — dk VIa, odprowadzićdzę, odprowadzićdzisz, odprowadzićwadź, odprowadzićdził, odprowadzićdzony odprowadzać ndk I, odprowadzićam, odprowadzićasz, odprowadzićają, odprowadzićaj, odprowadzićał, odprowadzićany 1. «przyjść dokądś, dojść do pewnego… …   Słownik języka polskiego

  • spalić się — ze wstydu «bardzo się zawstydzić»: No i doczekałam się, że ojciec zaczął mnie odprowadzać do szkoły za rękę. Miałam blisko siedemnaście lat i myślałam, że spalę się ze wstydu. WO 29/01/2000 …   Słownik frazeologiczny

  • drenować — ndk IV, drenowaćnuję, drenowaćnujesz, drenowaćnuj, drenowaćował, drenowaćowany 1. «osuszać grunt przez zakładanie drenów odprowadzających nadmiar wody» Drenować grunt, pole. Gleba drenowana. 2. med. «odprowadzać ropę, krew, żółć i inne płyny… …   Słownik języka polskiego

  • odpowietrzyć — dk VIb, odpowietrzyćrzę, odpowietrzyćrzysz, odpowietrzyćwietrz, odpowietrzyćrzył, odpowietrzyćrzony odpowietrzać ndk I, odpowietrzyćam, odpowietrzyćasz, odpowietrzyćają, odpowietrzyćaj, odpowietrzyćał, odpowietrzyćany «odprowadzać powietrze z… …   Słownik języka polskiego

  • odprowadzający — imiesł. przymiotnikowy czynny czas. odprowadzać (p.) odprowadzający, odprowadzająca w użyciu rzecz. «osoba odprowadzająca kogoś» Grupa odprowadzających …   Słownik języka polskiego

  • odwadniać — + rzad. odwodniać ndk I, odwadniaćam, odwadniaćasz, odwadniaćają, odwadniaćaj, odwadniaćał, odwadniaćany odwodnić dk VIa, odwadniaćnię, odwadniaćnisz, odwadniaćnij, odwadniaćnił, odwadniaćniony 1. «odprowadzać nadmiar wody gruntowej z podmokłych… …   Słownik języka polskiego

  • prowadzić — ndk VIa, prowadzićdzę, prowadzićdzisz, prowadzićwadź, prowadzićdził, prowadzićdzony 1. «wieść kogoś, coś do jakiegoś miejsca, do celu; przeprowadzać kogoś, kto nie zna drogi albo sam iść nie może, wskazywać komuś drogę» Prowadzić dziecko za rękę …   Słownik języka polskiego